Zvýšenie minimálnej mzdy

Domov / Blog / Zvýšenie minimálnej mzdy
Zvýšenie minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 zo 435 na na 480 eu mesačne, ide o nárast nárast o 10,34 %. Výška hodinovej minimálnej mzdy je  2,759 €.

Uvedené platí pre práce zaradeného do prvého stupňa náročnosti.

Pri vyšších stupňoch náročnosti práce sa vynásobí minimálna mzda pre 1. stupeň (napr. upratovačka, skladník) koeficientom  vyššieho stupňa náročnosti práce, ktorý je pri 2. stupni 1,2 (napr. pokladník), pri 3. stupni koef. 1,4 (napr. zdravotná sestra, , účtovník), pri 4. stupni koef. 1,6 (napr. hlavný účtovník, inštruktor autoškoly), pri 5. stupni koef. 1,8 (lekár, právnik, manažér) a pri 6. stupni koef. 2 (nar. riaditeľ, primár).