Management zmluvných vzťahov

Uzatváranie zmluvných vzťahov je často náročné na ľudské zdroje. Naša kancelária zabezpečuje
podklady pre vyše 2000 zmluvných vzťahov viac ako 9 rokov a vyvinula pritom jedinečný systém.

Systém je určený pre variabilné nastavenie zmluvných vzťahov v rôznych variantoch, so zohľadnením
potrieb klienta a požiadaviek obchodných partnerov.

Systém disponuje napríklad týmito funkciami:

– riadenie zadávania úloh kancelárii
– zdieľanie zadaní pre ľahkú kontrolu nad úlohami kancelárie
– vypracovanie zmluvnej dokumentácie v neobmedzenom rozsahu a variáciách v krátkom čase
určenom klientom
– finálne znenie dokumentácie zmluvných vzťahov s jedinečným šifrovaním PDF súborov pre
identifikovanie originálu
– archivovanie všetkých výstupov kancelárie v zdieľanom prostredí s možnosťou rýchleho
vyhľadávania

Cieľom našej služby je bezchybná príprava podkladov pri výraznom skrátením času potrebného na ich
vypracovanie.

Pre kontrolu nad nákladmi klienta je odmena kancelárie nastavená paušálne.