Postup krok po kroku

1. Do nižšie uvedeného elektronického formulára alebo priamo na náš e-mail uveďte identifikačné údaje a / pošlite stručný opis riešenej skutkovej situácie a Vaše otázky.
2. Ak sa jedná o posúdenie dokumentu (napr. zmluva, žaloba), alebo je tento pre posúdenie skutkového stavu potrebný, pošlite tento e-mailom na e-mailovú adresu office@ovlegal.sk.

3. do 24 hodín Vám e-mailom oznámime čas potrebný pre spracovanie zadania, spravidla 1– 3 pracovné dni, odmenu advokáta za poskytnutie právnej služby, platobné údaje a v prípade potreby doplňujúce otázky.

4. Po úhrade odmeny bankovým prevodom je objednávka záväzná a plynie lehota na dodanie právnej služby v ktorej plnenie obdržíte. V prípade doplňujúcich otázok tieto poskytneme bezodkladne, pokiaľ neprekračujú rámec zadania podľa záväznej objednávky.

5. Do určeného času od záväznej objednávky Vám pošleme skontrolovanú zmluvu alebo zmluvu so zapracovanými pripomienkami na základe Vašej požiadavky, ako aj prípadné odpovede na Vaše doplňujúce otázky