Právnici Bratislava

Srdečne Vás vítame na stránkach našej advokátskej kancelárie.

Advokátska kancelária Bratislava

Advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN poskytuje svojim klientom odborné právne poradenstvo a zastupovanie v právnych sporoch od roku 2004. Na základe našich skúseností vieme, že obzvlášť v právnych záležitostiach rozhoduje mimo odbornosti aj serióznosť a spoľahlivosť. Tak v obchodných, ako aj v súkromných záležitostiach garantujeme našim klientom maximálnu možnú ochranu ich práv a právom chránených záujmov. Právny servis poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.