Novela zákona o odpadoch

Domov / Blog / Novela zákona o odpadoch
novela zákona o odpadkoch

01.11.2017

V porovnaní so súčasným stavom novela prináša pre malých podnikateľov pozitívne zmeny. Doteraz sa považovali za výrobcov obalov a neobalových výrobkov napríklad aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vytlačili reklamný leták.

Títo podnikatelia sa musia registrovať na ministerstve, uzatvoriť odplatnú zmluvu s odpadovou spoločnosťou, viesť evidenciu odpadov a niekoľko ďalších. Novela zákona o odpadoch ich od roku 2018 od najnáročnejších povinností oslobodí.

Ak v podnikaní uvediete na trh do 100 kg obalov za kalendárny rok, niektoré povinnosti po novele zákona o odpadoch od roku 2018 odpadnú, , nebudete musieť zabezpečovať ich zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedli na trh alebo distribuovali.

Aj po roku 2018 sa bude musieť podnikateľ uvádzajúci na trh do 100 kg obalov ročne registrovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, viesť evidenciu o obaloch a ohlasovanie údajov Ministerstvu. Podrobnosti sú upravené vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Odpustenie podobných povinností ako v prípade obalov prináša s účinnosťou od roku 2018 novela zákona o odpadoch aj pre malých výrobcov neobalových výrobkov.

Novelou zákona o odpadoch dochádza s účinnosťou od roku 2018 pre najmenších podnikateľov považujúcich sa za výrobcov neobalových výrobkov k zrušeniu najnáročnejších povinností.

Administratívne povinnosti malým podnikateľom uvádzajúcim na trh neobalové výrobky zostávajú aj po roku 2018

Výpoveď zmluvy s odpadovou spoločnosťou musí byť doručená najneskôr 1. novembra (60 dní pred 31. decembrom).