The website is in the process of preparation

The website is in the process of preparation

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA

16 Nov

1/ sprísnenie preukázania súhlasu Súhlas nemôže byť súčasťou zmluvných podmienok ani byť odvodený z domnienok alebo nečinnosti 2/ U detí do 16 rokov povinnsoť súhlasu zákonného zástupcu Zaviedla sa podmienka súhlasu zákonného zástupcu, ktorej splneni...

16 Nov

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 zo 435 na na 480 eu mesačne, ide o nárast nárast o 10,34 %. Výška hodinovej minimálnej mzdy je  2,759 €. Uvedené platí pre práce zaradeného do prvého stupňa náročnosti. Pri vyš...

16 Nov

01.11.2017 V porovnaní so súčasným stavom novela prináša pre malých podnikateľov pozitívne zmeny. Doteraz sa považovali za výrobcov obalov a neobalových výrobkov napríklad aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vy...

Kontaktujte nás: